ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
Biuro Federacji ZZPKIS od 1 stycznia 2018 r. czynne jest w godzinach od 8.30 do 15.30
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

  

    

 

     
 

 


KOLEŻANKI, KOLEDZY, PRZYJACIELE !
 SZANOWNI  INTERNAUCI 


       Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki zrzesza związki zawodowe z całego kraju, reprezentujące sześć środowisk zawodowych:
- biblioteki
- domy kultury
- instytucje artystyczne (teatry, opery, filharmonie)
- kinematografię
- muzea
- szkolnictwo artystyczne  

 

       Każde środowisko ma swoich przedstawicieli w organach statutowych FZZPKiS którymi są: Zgromadzenie Delegatów Związkowych  i jego Prezydium oraz Komisja Rewizyjna.

 

     FEDERACJA JAKO REPREZENTATYWNA, OGÓLNOKRAJOWA ORGANIZACJA uczestniczy w konsultacjach ustaw i rozporządzeń związanych z kulturą i sztuką, prawem i ochroną pracy, prawem autorskim, szkolnictwem artystycznym, twórczością filmową i telewizyjną.

     Konsultujemy ustawy i rozporządzenia, zgłaszamy inicjatywy legislacyjne. Uczestniczymy w ich tworzeniu, dbając aby głos związkowców kultury był godny, słyszany i skuteczny.

     Współpracujemy od lat z najważniejszymi w kraju konfederacjami związkowymi, ze stowarzyszeniami i związkami twórców, takimi jak: Związek Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Związek Plastyków.

     Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Sieci Związkowej UNI (z siedzibą w Nyon i Brukseli), do której należy kilkanaście milionów związkowców z całego świata. Należymy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a przewodniczący Federacji jest członkiem Prezydium OPZZ.

     Wydajemy co miesiąc Serwis Informacyjny, który jest publikowany na federacyjnej stronie internetowej (
www.fzzpkis.pl) . Zamieszczamy w Serwisie dokumenty, opinie, wystąpienia, interwencje oraz porady prawników, którzy podczas stałych dyżurów w siedzibie Federacji, są do dyspozycji związków członkowskich FZZPKiS.

 

KOLEŻANKI, KOLEDZY, PRZYJACIELE !
       Bibliotekarze, animatorzy kultury, muzycy, śpiewacy i tancerze, twórcy filmów, muzealnicy, artyści – nauczyciele.
        Pamiętajcie, że istnieje i działa (od 93 lat!!!) związkowa organizacja, której progi przy ulicy Żelaznej 67 lokal 66 w Warszawie - są dla Was otwarte i życzliwe. Zapraszamy we wszystkie dni powszednie w godzinach 800 -1530

Zgodnie z przesłaniem założycieli przypominamy:
„… Federacja Związków Zawodowych pracowników Kultury i Sztuki jednoczy obronę interesów pracowniczych z troską o kulturę narodową, jej powszechność i społeczne rezultaty urzeczywistniania”.
 


                                                                           Jan Budkiewicz 
                                                                Przewodniczący Federacji ZZPKiS

 

Warszawa, lipiec 2016

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki