ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

VIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Związków Członkowskich Federacji ZZPKiS
 ważniejsze dokumenty i ...zdjęcia

Koleżanki, Koledzy !

 

            Informujemy z satysfakcją, że VIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Związków Członkowskich Federacji ZZPKiS zgodnie z ustaleniami, odbył się w dniach 24-26 października br. w Radziejowickim Domu  Pracy  Twórczej  

            Podczas trzydniowych obrad Delegaci - oraz zaproszeni goście – odnieśli się do: spraw programowych i prawnych sfery kultury; ocenili i akceptowali minione 4-lecie działalności merytorycznej Federacji; podjęli uchwały korygujące zapisy statutu naszego zrzeszenia; odnieśli się do przeszkód utrudniających działalność organizacji związkowych a także problemów prawno-finansowych, które zagrażają istnieniu
i funkcjonowaniu Federacji.

 

Na Zjeździe wybrano organy i władze,  do których weszli przedstawiciele 20 organizacji związkowych z 6 środowisk zawodowych.

 

WYBRANE  NA  LATA  2014-2018  ORGANY  I  WŁADZE  FEDERACJI

 

PRZEWODNICZĄCY - JAN BUDKIEWICZ – kinematografia, Warszawa

(Wybrany już po raz ósmy głosami 90 % delegatów.)

 

WICEPRZEWODNICZĄCY:

- Jerzy DOLIŃSKI – instytucje artystyczne, Bydgoszcz

- Agnieszka KOCIUBAN – szkolnictwo artystyczne, Kraków

 

 

NA MOCY WYBORÓW ŚRODOWISKOWYCH POWOŁANO ZGROMADZENIE DELGATÓW ZWIĄZKOWYCH

 

W składzie:

- Jan Budkiewicz, Jerzy Doliński, Agnieszka Kociuban  (z urzędu)

- Dorota Abramczyk - domy kultury, Zgierz

- Urszula Derendarz - biblioteki, Piotrków Trybunalski

- Maria Krawczyk - biblioteki, Piotrków Trybunalski

- Bogumiła Kruszka - biblioteki, Bydgoszcz

- Sławomir Mikołajczyk - kinematografia, Krośniewice

- Anna Miszczak - biblioteki, Chełm

- Elżbieta Miś - szkolnictwo artystyczne, Kutno

- Anna Nadwodna - biblioteki, Ostrołęka

- Anna Niemczak - domy kultury, Przemyśl

- Grzegorz Nowak - muzea, Oświęcim

- Romuald Rykiert - muzea, Kraków

- Leszek Włodarkiewicz - instytucje artystyczne, Warszawa

- Janusz Wolicki - instytucje artystyczne, Słupsk

 

DO PREZYDIUM ZGROMADZENIA DELGATÓW weszli

 

z urzędu:

- Jan Budkiewicz, Agnieszka Kociuban, Jerzy Doliński

z wyboru Zgromadzenia Delegatów Związkowych:

- Dorota Abramczyk - domy kultury, Zgierz

- Bogumiła Kruszka - biblioteki, Bydgoszcz

- Sławomir Mikołajczyk - kinematografia, Krośniewice

- Elżbieta Miś - szkolnictwo artystyczne, Kutno

- Romuald Rykiert - muzea, Kraków

- Janusz Wolicki - instytucje artystyczne, Słupsk

 

KOMISJĘ  REWIZYJNĄ  tworzą:

 

- Piotr Szczechowiak - Przewodniczący, domy kultury, Poznań

- Sylwester Wieczorkowski - Wiceprzewodniczący, biblioteki, Warszawa

- Witold Grela - muzea, Kraków

- Marzena Małek - instytucje artystyczne, Częstochowa

- Renata Tomkiewicz-Hanusiak - szkolnictwo artystyczne, Kraków

 

Gośćmi  VIII  Zjazdu  byli  między  innymi:

 

Jan Guz - Przewodniczący OPZZ,

Olgierd Łukaszewicz - Przewodniczący Związku Artystów Scen Polskich,

Bogusław Mrówczyński - Dyrektor Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach,

Urszula Drzewińska - Sekretarz Związku Artystów Scen Polskich,

Adrianna Poniecka-Piekutowska - wieloletni organizator i ekspert d/s szkolnictwa artystycznego,

Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

prof. Jacek Wojciechowski - Uniwersytet Jagielloński.

 

Odznaczeniami „Za Zasługi Dla OPZZ” uhonorowani zostali:

 

Odznaczeniami Złotymi:

Dorota Abramczyk

Miejski Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki w Zgierzu

Jerzy Doliński

Przew. Związku Zawodowego Pracowników  Opery  Nova w Bydgoszczy

Andrzej Salamoński

Międzymuzealny Związek Zawodowy Pracowników z siedzibą w Muzeum Narodowym w Krakowie

Piotr Szczechowiak

Związek Zawodowy Pracowników Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu

Krystyna Rościszewska

Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki przy Zespole Szkół Muzycznych w Krakowie

Anatol Wasiljew

Biuro Federacji ZZPKiS – doradca do spraw związkowych współzałożyciel OPZZ i Federacji

 

Odznaczeniami Srebrnymi:

 

Maria Brodzicka- Satora

Przewodnicząca  Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy Zespole Szkół Muzycznych w Krakowie    

Elżbieta Kruk

Związek Zawodowy Pracowników Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

Anna Miszczak

Przewodnicząca   Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych  w  Chełmie

Jadwiga Orłowska

Przewodnicząca  Regionalnego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych z siedz. w Ostrołęce

Sylwester Wieczorkowski

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Woj. Mazowieckiego

Urszula Wieczorek

Biuro Federacji ZZPKiS

 Janusz Wolicki

Związek Zawodowy Pracowników Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku

 

Medalem –Plakietką „Zasłużony dla Związku” uhonorowani zostali

 

Maria Brodzicka - Satora

Przewodnicząca  Związku  Zawodowego Pracowników  Kultury i Sztuki przy Zespole Szkół Muzycznych w Krakowie

Bogusław Mrówczyński

Dyrektor Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

Olga Tylawska

Przewodnicząca Międzyzakładowego  Związku  Zawodowego Pracowników Kultury w Legnicy

Jacek Wojciechowski 

prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Złotą Odznaką „ Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki” odznaczeni zostali:

 

Andrzej Bartnik

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Filharmonii Częstochowskiej

Maria Krawczyk

Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek z siedz. w Piotrkowie Trybunalskim 

Elżbieta Miś

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy MSM  I i II st. w Kutnie

Magdalena Mrozik-Żyła

Międzypowiatowy Związek Zawodowy Pracowników  Bibliotek Publicznych z siedzibą w MBP w Koninie

Anna Nadwodna

Regionalny Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych z siedz. w Ostrołęce

Anna Niemczak

Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki  przy CK w Przemyślu

Andrzej Stempowski

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kultura i Media” w Warszawie

Danuta Świsłowska

Biuro Federacji ZZPKiS

Sylwester Wieczorkowski

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki Woj. Mazowieckiego

 

 

Srebrną Odznakę„ Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki” otrzymała:

 

Wiesława Janus

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Woj. Pomorskiego

 

Zjazdowy, nieoficjalny Serwis fotograficzny - na sąsiednich stronach:

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki