ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

Aktualności - 2022

 

Z ostatniej chwili

 

BARDZO WAŻNE!!!

Przypominamy podstawowe uprawnienia
związkowych organizacji członkowskich Federacji ZZPKiS
kliknij - plik Word'a

BARDO WAŻNE!!!

WYSTĄPCIE O NALEŻNE!

Jest możliwość uzyskania dodatkowego, w pełni zasadnego wynagrodzenia.
(pełny tekst)

 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki