ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

   

 

     
     
 

 

BIBLIOTEKI

 1. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Bibliotek Publicznych Podbeskidzia
  ul. Słowackiego 17 a; 43-300 Bielsko-Biała
  tel. 33 822 82 21 w. 240 fax 33 812 65 20
  Przewodnicząca: Agata Zdeb, Przewodnicząca KR: Ewa Sadowska 
  Nr KRS: 0000105610

 2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Kultury Miasta i Powiatu Brzeskiego
  Plac Targowy 10; 32-800 Brzesko
  Przewodnicząca: Małgorzata KUCIA, Przewodnicząca KR: Teresa Szydłowska
  Nr KRS: 0000793143

 3. Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych
  ul. Partyzantów 40; 22-100 Chełm
  tel. 82 563 95 92/3 w. 301 fax 82 563 95 05
  Przewodniczący: ARKADIUSZ KORNIEJUK , Przewodnicząca KR: MARZENA SAPUŁA
  Nr KRS: 0000058736

 4. Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych Regionu Częstochowskiego
  Al. N.M.P. 22; 42-200 Częstochowa
  tel./fax 34 324 20 95 w. 9
  Przewodnicząca: Karolina Ficenes, Przewodnicząca KR: Jadwiga Rak
  Nr KRS: 0000044921

 5. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Województwa Pomorskiego
  ul. Targ Rakowy 5/6; 80-801 Gdańsk
  tel. 58 301 87 11, 58 301 48 11, fax 58 301 96 18
  Przewodniczący: MICHAŁ JANIAK, Przewodnicząca KR: Małgorzata Mierzwa
  Nr KRS: 0000044821

 6. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych
  Województwa Śląskiego

  Plac Rady Europy 1; 40-036 Katowice
  tel. 32 251 98 51, 32 208 37 78, 32 208 37 44; fax 32 208 37 20
  Przewodnicząca: Dagmara Bałycz, Przewodnicząca KR: Alina Dołyniuk-Majeranek
  Nr KRS: 0000038910

 7. Międzyzakładowy Regionalny Związek Zawodowy Pracowników Kultury
  ul. Piastowska 22; 59-220 Legnica
  tel. 76 722 60 21, tel./fax 76 722 39 67 filia 76 722 60 06
  Przewodnicząca: Mariola  Kawecka, Przewodnicząca KR: Maria Popiacka
  Nr KRS: 0000079425

 8. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Województwa Lubelskiego
  ul. Narutowicza 4; 20-004 Lublin
  tel.  81 532 21 56
  Przewodniczący: Paweł Kordybacha, Przewodnicząca KR: Barbara Mazurek
  Nr KRS: 0000047091

 9. Międzyzakładowy Związek Zawodowy "Pracownicy Bibliotek Łódzkich"
  ul. Paderewskiego 11A; 93-530 Łódź
  tel.  42 649 06 19
  Przewodnicząca: Ewa Maćkowiak, Przewodnicząca KR: ANETA BODEK
  Nr KRS: 0000692739

 10. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  ul. 1-go Maja 5; 10-117 Olsztyn
  tel. 89 534 61 01, fax 89 527 93 31
  Przewodnicząca: Joanna Burska, Przewodnicząca KR: Krystyna Tkacz
  Nr KRS: 0000077078

 11. Regionalny Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych
  ul. Głowackiego 42; 07-400 Ostrołęka
  tel. 29 764 21 51, fax 29 764 55 01
  Przewodnicząca: ANNA ZALEWSKA, Przewodnicząca KR: Ewa Ciunkiewicz
  Nr KRS: 0000048808

 12. Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Jerozolimska 29; 97-300 Piotrków Trybunalski
  tel. 44 646 43 59, fax 44 646 52 30
  Przewodnicząca: Joanna Kiełb, Przewodnicząca KR: Elżbieta Grzywacz
  Nr KRS: 0000141544

 13. Związek Zawodowy Pracowników Placówek Kulturalnych Województwa Wielkopolskiego
  ul. Prusa 3; 60-819 Poznań
  tel. 61 664 08 70, 61 847 20 11 w. 114 fax 61 662 73 66
  Wiceprzewodniczący: Marcin Radomski, Przewodnicząca KR: Krystyna Dąbrowska
  Nr KRS: 0000099340

 14. Związek Zawodowy Pracowników Biblioteki Raczyńskich
  Pl. Wolności 19; 61-739 Poznań
  tel. 61 866 24 52
  Przewodniczący: Roman Kaczmarek, Przewodnicząca KR: Maria Drojecka
  Nr KRS: 0000095757

 15. Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek przy M.B.P.
  ul. Piłsudskiego 12; 26-600 Radom
  tel. 48 363 38 18, 48 362 67 35 w.23
  Przewodnicząca: Dorota PRAWDA, Przewodnicząca KR: Elżbieta WIELGUS
  Nr KRS: 0000225131

 16. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki z siedzibą w Słupsku
  ul. Grodzka 3; 76-200 Słupsk
  tel. 59 840 58 23, 59 840 58 39. fax 59 840 58 52 b.kozera@mbp.slupsk.pl
  Przewodnicząca: Barbara Kozera, Przewodnicząca KR: Katarzyna Kowalska
  Nr KRS: 000014848

 17. Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Kultury Miasta Turku i Powiatu Tureckiego
  ul. Dworcowa 5; 62-700 Turek
  tel. 63 278 51 34
  Przewodnicząca: Małgorzata Pawłowska, Przewodnicząca KR: Marta Baraniecka
  Nr KRS: 0000009228

 18. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Województwa Mazowieckiego
  ul. Koszykowa 26; 00-553 Warszawa
  tel. 22 628 31 47
  Przewodnicząca: Hanna Woronka, Przewodnicząca KR: Dorota Kaźmierska
  Nr KRS: 0000167109

 19. Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Ziemi Wałbrzyskiej
  ul. Rynek 9; 58-300 Wałbrzych
  tel. 74 842 37 15, 074 664 96 22, fax 74 664 87 05
  P.ob. Przew.: Monika Maciejewska, Przewodniczący KR: Jerzy Gruntkowski
  Nr KRS: 0000074096

 20. Związek Zawodowy Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej
  al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa
  tel. 502 392 413
  e-mail: zwiazekzbbn@gmail.com
  Przewodnicząca Zw. - DOROTA CHOJECKA
  Nr. KRS 0000010315
   

 
 

 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki