ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

Programy

Program do odczytu dokumentów zapisanych w formacie PDF (Adobe Portable Document Format) najnowsza wersja - 9.0 PL      - 25,3 Mb (potrafi odczytać film zapisany w dokumencie)

   

Program do odczytu dokumentów zapisanych w formacie PDF (Adobe Portable Document Format) wersja - 6.02 PL   - 21,7 Mb  (wersja starsza, pracuje na starszych systemach operacyjnych)

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki