ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

   

 

     
     
 

 

INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE

 1. Związek Zawodowy Pracowników Opery i Filharmonii Podlaskiej
  ul. Podleśna 2; 15-227 Białystok
  tel. 85 732 23 31
  Przewodniczący: Czesław Jaźwiński, Przewodnicząca KR: Alicja Skwierczyńska
  Nr KRS: 0000147320

 2. Związek Zawodowy Pracowników Opery Nova
  ul. Marszałka Focha 5; 05-070 Bydgoszcz
  tel. 52 325 49 53; fax 52 325 49 50
  Przewodniczący: Jerzy Doliński, Przewodniczący KR: Rafal Tuszyński
  Nr KRS: 0000111869

 3. Związek Zawodowy Pracowników Teatru Wielkiego
  ul. Aleksandra Fredry 9; 60-967 Poznan
  tel. 61 659 02 00; fax 61 852 74 64
  Przewodniczący: Krzysztof Kubasik, Przewodnicząca KR Kamila Gryska
  Nr. KRS 0000313996

 4. Związek Zawodowy Prac. Teatru Lalki "Tęcza"
  ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk
  Przewodniczący związku: Krzysztof Fir
  tel. c. 59 842-87-94

 5. Związek Zawodowy Pracowników Teatru Polskiego
  ul. Karasia 2; 00-327 Warszawa
  tel. 22 826 92 71
  Przewodniczący: Bogusław Szymanek, Przewodnicząca KR: Hanna Blanc
  Nr KRS: 0000178513

 
 

 

 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki