ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

   

 

KINEMATOGRAFIA

1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KULTURA i MEDIA"    -   statut
ul. Żelazna 67 lok. 66; 00-871 Warszawa
tel. 22 629 85 80
Przewodniczący: Jan Budkiewicz, Przewodnicząca KR: Anna Ignatiuk
Nr KRS 0000117373

2. Zw. Zaw. Prac. Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
Przew. Związku Stanisław Walendzik tel. c. 22 841-12-11

3. Związek Zawodowy Pracowników Filmoteki Narodowej
ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa
Przew. Zw. Michał Grabowski tel. 22 542-10-77, Przew. KR Słodowski Jan
Numer KRS: 0000071969

 
 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki