ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

   

 

  

ŚWIĘTOSZEK    

 

 

 

Klub-Restauracja
 

 

MUZEA

1. Związek Zawodowy Pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
ul. Rynek Główny 35; 30-062 Kraków
tel. 12 422 32 64
Przewodniczący: Leszek Sibila
Nr KRS: 0000137217

2. Międzymuzealny Związek Zawodowy Pracowników z siedzibą w Muzeum Narodowym w Krakowie
Al. 3-go Maja 1; 30-062 Kraków
tel. 12 634 33 77, 12 633 97 67
Przewodniczący: Witold Grela, Przewodnicząca KR: Danuta Krupińska
Nr KRS: 0000106602

 
 

 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki