ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

Serwis Informacyjny

Archiwum w formacie PDF   (pobierz program do odczytu*)

2006

 01 

 02 

 03 - 04

 05 - 06 

 07 

 08 - 09 

 10 

 11 

 12  

2007

 01 

 02  - 03 

 04 

 05 

 06 

 07 - 08 

 09 - 10 

 11 

 12 

2008

 01 

 02 - 03 

 04 - 05 

 06 - 07 

 08  

 09 - 10

 11 

 12  

2009

 01  

  02-03

  04 

 05 - 06 

  07 

 08 - 09

  10  

 11-12  

2010

 01  

  02-03 

  04 

 05 - 06

 07 - 08

 09 - 10

 11 

 12 

2011

 01  

  02-03 

   04 

 05 - 06

 07 - 08

   09  

 10  

 11-12

2012

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

  08  

 09 - 10

11-12

2013

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

 08 - 09 

  10  

11-12

2014

  01  

  02-03 

   04 

 05 - 06

 07 - 08 

 09 - 10

  11  

 12 

2015

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

   08   

 09 - 10

11-12

2016

  01  

  02-03 

   04 

 05 - 06 

 07 - 08 

   09  

 10 - 11

 12 

2017

  01  

  02-03 

  04    05    06 - 07    08    09  10 - 11

2018

  01  

  02-03  

  04  

  05 - 06  

  07 - 08  

  09 - 10  

 11-12  

2019

01-02

03-04

05

06

 

 

 

 

Nr. 6 (371)
- w numerze wybrane zagadnienia:


*Reminiscencje Jubileuszowo - Zjazdowe.

*Zmarł Jan Guz - Przewodniczący OPZZ.

*Opinia do projektu Rozporządzenia MKiDN w spr. wymagań jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektoria w publicznej szkole artystycznej.

*LABOR LEX
Radomskie problemy:
- MZZ "Kultura i Media" popiera stanowisko pracowników Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
- Odpowiedź prawna na pytanie Przewodniczącego Niezależnego Zw. Zaw. Prac. Muzeum w Radomiu.

*Związkowcy kultury Miasta Turek dopominają się podwyżki płac. Federacja wspiera ich głos.

*Sprzeciwiamy się likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu.

*Ambasador Francji dziękuje.

*Kronika Związkowa (maj - czerwiec 2019r.)


 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki