ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

Serwis Informacyjny

Archiwum w formacie PDF   (pobierz program do odczytu*)

2006

 01 

 02 

 03 - 04

 05 - 06 

 07 

 08 - 09 

 10 

 11 

 12  

2007

 01 

 02  - 03 

 04 

 05 

 06 

 07 - 08 

 09 - 10 

 11 

 12 

2008

 01 

 02 - 03 

 04 - 05 

 06 - 07 

 08  

 09 - 10

 11 

 12  

2009

 01  

  02-03

  04 

 05 - 06 

  07 

 08 - 09

  10  

 11-12  

2010

 01  

  02-03 

  04 

 05 - 06

 07 - 08

 09 - 10

 11 

 12 

2011

 01  

  02-03 

   04 

 05 - 06

 07 - 08

   09  

 10  

 11-12

2012

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

  08  

 09 - 10

11-12

2013

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

 08 - 09 

  10  

11-12

2014

  01  

  02-03 

   04 

 05 - 06

 07 - 08 

 09 - 10

  11  

 12 

2015

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

   08   

 09 - 10

11-12

2016

  01  

  02-03 

   04 

 05 - 06 

 07 - 08 

   09  

 10 - 11

 12 

2017

  01  

  02-03 

  04    05    06 - 07    08    09  10 - 11

2018

  01  

  02-03  

  04  

  05 - 06  

  07 - 08  

 

Nr. 7-8 (360-361)
- w numerze wybrane zagadnienia:


- "...Patrzą ślepi zadziwieni..."
- Nowelizacja ustawy "o związkach zawodowych" uchwalona.
- XIV posiedzenie Prezydium ZDZ.
- Podziękowanie dla Janusza Wolickiego za wieloletnią współpracę w gremiach Federacji.
- Czy wyjdziemy z impasu fikcyjnego istnienia Zespołu Branżowego "Kultura i Media"?
- Stanowisko Wiceminister Wandy Zwinogrodzkiej w sprawie czasu pracy nauczycieli szkół muzycznych.
- OPZZ o załamaniu trójstronnego dialogu.
- Podziękowanie OPZZ dla Jana Budkiewicza.
- Notatki z Serwisu Informacyjnego Mazowieckiego OPZZ.
- Trzydniowy weekend? Tak, to może być korzystne.
- Wspólne sprawy. List do Karoliny Ficenes - Przewodniczącej Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych Regionu Częstochowskiego.
- Gratulacje dla Arkadiusza Korniejuka - nowego Przewodniczącego Zarządu Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych w Chełmie.
- UNI
- - Agnieszka Lachick - Sprawozdanie z Liverpoolu.
- - Christy Hofman nowym Sekretarzem Generalnym Globalnego Związku UNI.

 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki