ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

Serwis Informacyjny

Archiwum w formacie PDF   (pobierz program do odczytu*)

2006

 01 

 02 

 03 - 04

 05 - 06 

 07 

 08 - 09 

 10 

 11 

 12  

2007

 01 

 02  - 03 

 04 

 05 

 06 

 07 - 08 

 09 - 10 

 11 

 12 

2008

 01 

 02 - 03 

 04 - 05 

 06 - 07 

 08  

 09 - 10

 11 

 12  

2009

 01  

  02-03

  04 

 05 - 06 

  07 

 08 - 09

  10  

 11-12  

2010

 01  

  02-03 

  04 

 05 - 06

 07 - 08

 09 - 10

 11 

 12 

2011

 01  

  02-03 

   04 

 05 - 06

 07 - 08

   09  

 10  

 11-12

2012

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

  08  

 09 - 10

11-12

2013

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

 08 - 09 

  10  

11-12

2014

  01  

  02-03 

   04 

 05 - 06

 07 - 08 

 09 - 10

  11  

 12 

2015

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

   08   

 09 - 10

11-12

2016

  01  

  02-03 

   04 

 05 - 06 

 07 - 08 

   09  

 10 - 11

 12 

2017

  01  

  02-03 

  04    05    06 - 07    08    09  10 - 11

2018

  01  

  02-03  

  04  

  05 - 06  

 

Nr. 5-6 (358-359)
- w numerze wybrane zagadnienia:


- Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie czasu pracy w szkołach muzycznych.
- OPZZ zgłasza propozycje wzrostu wynagrodzeń, emerytur i rent.
- Stanowisko Federacji w sprawach wynagrodzeń.
- Zespół Kultura i Media - przeciąganie liny.
- Pytamy o rezultaty spotkań organizowanych przez Instytut Chopinowski.
- LABOR LEX:
- - "Składniki wynagradzania pracownika objętego ochroną stosunku pracy są chronione, jeżeli są wpisane do umowy o pracę na czas nieokreślony." Odpowiedzi na pytania ze Słupska.
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Zawodowego Pracowników Filharmonii Częstochowskiej.
- Gratulacje dla Czesławy Sońty Przewodniczącej Związku Zawodowego Poligrafów.
- Młodzieżowe Forum Oświatowe w stolicy Białorusi, bez naszej związkowej młodzieży.
- UNI wzywa do szanowania niezależności czeskich mediów publicznych.
- V Kongres UNI w Liverpoolu.
- Kronika Związkowa (kwiecień - czerwiec 2018 r.)

 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki