ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

Serwis Informacyjny

Archiwum w formacie PDF   (pobierz program do odczytu*)

2006

 01 

 02 

 03 - 04

 05 - 06 

 07 

 08 - 09 

 10 

 11 

 12  

2007

 01 

 02  - 03 

 04 

 05 

 06 

 07 - 08 

 09 - 10 

 11 

 12 

2008

 01 

 02 - 03 

 04 - 05 

 06 - 07 

 08  

 09 - 10

 11 

 12  

2009

 01  

  02-03

  04 

 05 - 06 

  07 

 08 - 09

  10  

 11-12  

2010

 01  

  02-03 

  04 

 05 - 06

 07 - 08

 09 - 10

 11 

 12 

2011

 01  

  02-03 

   04 

 05 - 06

 07 - 08

   09  

 10  

 11-12

2012

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

  08  

 09 - 10

11-12

2013

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

 08 - 09 

  10  

11-12

2014

  01  

  02-03 

   04 

 05 - 06

 07 - 08 

 09 - 10

  11  

 12 

2015

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

   08   

 09 - 10

11-12

2016

  01  

  02-03 

   04 

 05 - 06 

 07 - 08 

   09  

 10 - 11

 12 

2017

  01  

  02-03 

  04    05    06 - 07    08    09  10 - 11

2018

  01  

  02-03  

  04  

  05 - 06  

  07 - 08  

  09 - 10  

 11-12  

 

Nr. 11 - 12 (364-365)
- w numerze wybrane zagadnienia:


100 lat temu kobiety wywalczyły prawa wyborcze!
XVI posiedzenie Prezydium ZDZ.
Czekamy na informacje, jakie rezultaty przyniosły sympozja o przyszłości kultury organizowane przez Narodowy Instytut Chopinowski.
Konieczne rozstrzygnięcia! Ustawa o związkach zawodowych w konflikcie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
Prośba o dofinansowanie wydawnictwa Serwisu Informacyjnego w 2019r. oraz publikacji Jubileuszowej na 100-lecie istnienia Ruchu Związkowego w Kulturze i Sztuce.

LABOR LEX:
- Burmistrz Ustrzyk Dolnych narusza przepisy Ustawy o związkach zawodowych.
- Propozycje zmian statutowych zapisów.

UNI MEI:
- Priorytety strategiczne UNI Europa na 2019r.
Gratulacje dla P. Romana Szełemeja, związane z ponownym objęciem urzędu Prezydenta Wałbrzycha.
Jubileuszowe życzenia dla rosyjskiej aktorki Lidii Szukszyny.

Żegnamy:
- Janinę Rzędkowską
- Janinę Kokorę

40-lecie Muzeum w Krośniewicach.
Kronika Związkowa (październik, listopad, grudzień 2018 r.)


 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki