ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

Władze Federacji

 Władze i ORGANY Federacji   ZZPKIS

 

1.   Jan Budkiewicz             - przewodniczący                   Kinematografia (Warszawa)

2.   Jerzy Doliński                - wiceprzewodniczący           Inst. Art. (Bydgoszcz)

3.   Agnieszka Lachcik        - wiceprzewodnicząca           Szkol. Art. (Kraków)

                                                                                                  

Członkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.

 

4. Dorota Abramczyk                                                          Domy Kultury (Zgierz)

5. Bogumiła Kruszka                                                           Biblioteki (Bydgoszcz)

6. Sławomir Mikołajczyk                                                    Kinematografia (Krośniewice)

7. Elżbieta Miś                                                                     Szkol. Art. (Kutno)

8. Romuald Rykiert                                                            Muzea (Kraków)

 

Członkowie Zgromadzenie Delegatów

 

9. Urszula Derendarz                                                       Biblioteki (Piotrków Trybunalski)

10. vacat                                                                               Biblioteki

11. Anna Miszczak                                                              Biblioteki (Chełm)

12. Anna Nadwodna                                                           Biblioteki (Ostrołęka)

13. Anna Niemczak                                                            Domy Kultury (Przemyśl)

14. vacat                                                                              Muzea

15. Leszek Włodarkiewicz                                                 Inst. Art. (Warszawa)

 

Komisja Rewizyjna

 

1. Piotr Szczechowiak                - przewodniczący            Domy Kultury (Poznań)

2. Sylwester Wieczorkowski    - wiceprzewodniczący     Biblioteki (Warszawa)

2. Witold Grela                                                                      Muzea (Kraków)

3. Marzena Małek                                                                 Inst. Art. (Częstochowa)

5. Renata Tomkiewicz-Hanusiak                                       Szkol. Art. (Kraków)

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki