ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

Władze Federacji

 Władze i ORGANY Federacji   ZZPKIS

 

1.   Jan Budkiewicz             - przewodniczący                   Kinematografia (Warszawa)

2.   Jerzy Doliński                - wiceprzewodniczący           Inst. Art. (Bydgoszcz)

3.   Agnieszka Lachcik        - wiceprzewodnicząca           Szkol. Art. (Kraków)

                                                                                                  

Członkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.

 

4. Dorota Abramczyk                                                        Domy Kultury (Zgierz)

5. Ewa Maćkowiak                                                            Biblioteki (Łódź)

6. Romuald Rykiert                                                            Muzea (Kraków)

 

Członkowie Zgromadzenie Delegatów

 

7. Agata Ceglewska                                                          Dom Kultury (Raciążek)

8. Witold Grela                                                                 Muzea (Kraków)

9. Dorota Chojecka                                                           Biblioteki (Warszawa)

10. Sławomir Mikołajczyk                                              Muzea (Krośniewice)

11. Joanna Kiełb                                                               Biblioteki (Piotrków Trybunalski)

12. Arkadiusz Korniejuk                                                 Biblioteki (Chełm)

13. Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej                                 Szkolnictwo Art. (Kutno)

14. Anna Niemczak                                                          Domy Kultury (Przemyśl)

15. Krzysztof Kubasik                                                       Inst. Artystyczne (Poznań)

 

Komisja Rewizyjna

 

1. Sylwester Wieczorkowski    - przewodniczący      Biblioteki (Warszawa)

2. Monika Kosakowska    - wiceprzewodnicząca      Domy Kultury (Poznań)

3. Renata Tomkiewicz-Hanusiak                                 Szkolnictwo Art. (Kraków)

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki