Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów i Muzealników składamy wszystkim pracownikom muzeów najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z wykonywanej pracy, godnych wynagrodzeń oraz wielu udanych wystaw i przedsięwzięć .

Święto zostało ustanowione 28 maja 1977 roku, przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM, International Council of Museums), działającą przy UNESCO.

Stwarza ono okazję, by zwrócić uwagę na wyzwania, przed którymi stają muzealnicy, w myśl dewizy Rady:

Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami.

Organizacja obchodów święta należy do placówek w poszczególnych krajach. W tym dniu na całym świecie organizowane są wystawy, seminaria i spotkania. Od 1992 roku Komitet Doradczy ICOM-u ustala hasło, które patronuje obchodom w danym roku i odzwierciedla kwestie, na jakie międzynarodowa społeczność muzealna chce zwrócić uwagę opinii publicznej. Pierwszym przewodnim tematem była szeroka dyskusja nad problemem „Muzea i środowiska” w jakim musi oddziaływać. Tegoroczna edycja Nocy Muzeów odbywa się pod hasłem „Muzea na rzecz edukacji i badań”.

(Wikipedia)