“Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła

Wisława Szymborska

Z okazji Dnia Bibliotekarza składamy wszystkim Bibliotekarkom i Bibliotekarzom najserdeczniejsze życzenia, wielu czytelników i sukcesów zawodowych oraz wysokich wynagrodzeń za pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa i upowszechniania kultury.