Obowiązek prowadzenia i podpisywania listy obecności.

Warszawa, 12.12.2022 r. W odpowiedzi na pytanie dotyczące obowiązku prowadzenia i podpisywania listy obecności, wyjaśniam jak następuje. Obowiązkowe jest prowadzenie przez pracodawcę ewidencji czasu pracy. Lista obecności nie jest tożsama z ewidencją czasu pracy...

Przeprowadzenie sporu zbiorowego.

Warszawa, 12.12.2022 r. Odpowiadając na pytanie dotyczące przeprowadzenia sporu zbiorowego, wyjaśniam jak następuje.              Sposób prowadzenia sporu zbiorowego reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz.123...

Reprezentatywność Związku Zawodowego.

Warszawa, 5.12.2022 r. Odpowiadając na prośbę  dotyczącą reprezentatywności Związku Zawodowego: zwracającego się z pytaniem wyjaśniam jak następuje. ązek zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń KRS posiada osobowość prawną. Związek zrzesza łącznie u wszystkich...

Problemy Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Warszawa, 28.11.2022 r. W odpowiedzi na pytanie dotyczące problemów, z jakimi zmaga się Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej w Muzeum, wyjaśniam jak następuje. Zasady organizowania i działania kas określa ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach...