1 października – Międzynarodowy Dzień Muzyki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki wszystkim wykonawcom – artystom muzykom – życzymy wielu sukcesów zawodowych, kreowania z pasją wspaniałych interpretacji dzieł muzycznych oraz godnego wynagrodzenia za pracę. Słuchaczom natomiast życzymy...

Godziny związkowe.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych: „Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje: 1) częściowo jednej osobie wykonującej pracę zarobkową w miesięcznym wymiarze godzin...