Układy zbiorowe pracy

Dla kogo układ zbiorowy jest zawierany? Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) – dalej k.p., układ zbiorowy pracy może być zawarty: dla wszystkich pracowników zatrudnianych przez pracodawcę (pracodawców) dla...

Niedopuszczalne zachowanie w miejscu pracy !

I. Mobbing 1. Zgodnie z treścią art. 943 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. W myśl art. 943 § 2 k.p. mobbing oznacza...

Woda w upały.

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60 poz. 279 ze zm.) – dalej r.p.p.n., pracodawca zapewnia napoje (odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków...

III posiedzenie Prezydium ZDZ

Dnia 26 czerwca odbyło się III posiedzenie Prezydium ZDZ, w którym wzięły udział 4 osoby stacjonarnie oraz 1 osoba online. Spotkanie przebiegało według następującego porządku obrad: Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Prezydium ZDZ i KR. Przyjęcie porządku obrad....