Ulga podatkowa dla związkowców

Ulga podatkowa dla związkowców z tytułu wpłaconych składek członkowskich . Od 1 stycznia 2022 r. podatnik może odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. W znowelizowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 9 czerwca...

VIII Posiedzenie Prezydium ZDZ

30 stycznia 2023 r. odbyło się VIII Posiedzenie Prezydium ZDZ, które przebiegało według następującego porządku obrad: Otwarcie posiedzenia, powitanie zebranych. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie Protokołu z VII Posiedzenia Prezydium ZDZ. Sprawozdanie z...

Mobbing w instytucji kultury. 

Odpowiadając na wiadomość email, w której zwrócono się z prośbą o informacje dotyczące sygnalisty oraz mobbingu w Bibliotece Publicznej, wyjaśniam jak następuje.  ​Przepisy przewidujące powszechną ochronę przed zwolnieniem i dyskryminacją...

Przestój w Centrum Kultury

​​​​​​​​​Warszawa, 10.01.2023r. W odpowiedzi na prośbę o opinię prawną dotyczącą przestoju w Centrum Kultury, wyjaśniam jak następuje.  Zgodnie z art.  81 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks...