PROTOKÓŁ z I posiedzenia Prezydium ZDZ w dniu 9.10.2023r.  

W obradach uczestniczyło 6 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz 2 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.  Zaplanowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i powitanie nowo wybranych członków Prezydium ZDZ i przedstawicieli KR. Przyjęcie...

Protokół z I posiedzenia ZDZ w dniu 11 czerwca 2023r.

11 czerwca 2023r., w I posiedzeniu Zgromadzenia Delegatów Związkowych uczestniczyło 13 jego członków, reprezentujących sześć środowisk zawodowych, wybranych w dniu 10.06.2023r. przez delegatów X Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS.          ...

Protokół z IX posiedzenia Prezydium ZDZ w dniu 17.04.2023r.

W obradach uczestniczyło 4 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  Zaplanowany porządek obrad: Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie Protokołu z VIII posiedzenia Prezydium ZDZ. Sprawozdanie z działalności...

Protokół z VIII posiedzenia Prezydium ZDZ w dniu 30.01.2023r.

W obradach uczestniczyło 5 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych (4 stacjonarnie, 1 online) oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.              Zaplanowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku...