Protokół z IX posiedzenia Prezydium ZDZ w dniu 17.04.2023r.

W obradach uczestniczyło 4 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  Zaplanowany porządek obrad: Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie Protokołu z VIII posiedzenia Prezydium ZDZ. Sprawozdanie z działalności...

Protokół z VIII posiedzenia Prezydium ZDZ w dniu 30.01.2023r.

W obradach uczestniczyło 5 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych (4 stacjonarnie, 1 online) oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.              Zaplanowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku...