PROTOKÓŁ z II posiedzenia ZDZ w dniu 18 marca 2024r.

W obradach uczestniczyło 11 członków ZDZ (Joanna Szymczak – Ryczel online) oraz 3 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. Gośćmi posiedzenia byli: przedstawiciel Archiwum Akt Nowych oraz doradca prawny Federacji Krzysztof Lisowski.  (W załączeniu lista...

PROTOKÓŁ z II posiedzenia Prezydium ZDZ w dniu 12.02.2024r.  

W obradach uczestniczyło 6 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.  Porządek posiedzenia : Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Prezydium ZDZ i KR. Powitanie i przedstawienie zaproszonego gościa,...

PROTOKÓŁ z I posiedzenia Prezydium ZDZ w dniu 9.10.2023r.  

W obradach uczestniczyło 6 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz 2 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.  Zaplanowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i powitanie nowo wybranych członków Prezydium ZDZ i przedstawicieli KR. Przyjęcie...

Protokół z I posiedzenia ZDZ w dniu 11 czerwca 2023r.

11 czerwca 2023r., w I posiedzeniu Zgromadzenia Delegatów Związkowych uczestniczyło 13 jego członków, reprezentujących sześć środowisk zawodowych, wybranych w dniu 10.06.2023r. przez delegatów X Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS.          ...

Protokół z IX posiedzenia Prezydium ZDZ w dniu 17.04.2023r.

W obradach uczestniczyło 4 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  Zaplanowany porządek obrad: Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie Protokołu z VIII posiedzenia Prezydium ZDZ. Sprawozdanie z działalności...