Reprezentatywność międzyzakładowej organizacji związkowej.

Obowiązujące normy prawa pracy nie definiują pojęcia międzyzakładowej organizacji związkowej. Należy zatem przyjąć, iż przymiot ten posiadają takie związki zawodowe, które zrzeszają pracowników i inne osoby mające prawo koalicji, zatrudnione u więcej niż jednego...

Czy pracodawca może zmusić pracownika do natychmiastowego podpisania porozumienia zmieniającego? Czy pracownik ma prawo wynieść takie porozumienie poza Biuro Spraw Pracowniczych, żeby je przeczytać i zastanowić się? Czy w razie niepodpisania porozumienia zmieniającego chronieni członkowie zarządu związku zawodowego mogą być zwolnieni z pracy?

Odnosząc się do kwestii poruszonych w powyższym pytaniu należy wskazać, że pracodawca nie może zmusić pracownika do podpisania porozumienia zmieniającego. Porozumienie wymaga zgodnej woli pracodawcy i pracownika. Pracownik powinien móc swobodnie zastanowić się nad...

Funkcjonowanie dwóch związków zawodowych w jednej instytucji kultury.

W odpowiedzi na pytanie dot. funkcjonowania w jednej instytucji kultury dwóch związków zawodowych, gdy ich współpraca nie jest poprawna, wyjaśniam jak następuje.  Działające w instytucji kultury organizacje związkowe mogą rozważyć opracowanie i zawarcie z...