Wynagradzanie pracowników biblioteki.

Należy wskazać, że o możliwości przyznania podwyżek decyduje dotacja podmiotowa oraz środki własne biblioteki. Przekazywana przez samorządy dotacja podmiotowa jest dla wielu instytucji kultury głównym środkiem finansowania działalności. Zarządzający instytucjami...

Wykonywanie dodatkowych obowiązków.

W odpowiedzi na wiadomość e-mail, w której zwrócono się z pytaniem dotyczącym wykonywania przez pracowników biblioteki obowiązków związanych ze sprzątaniem pomieszczeń bibliotecznych, w tym na podstawie odrębnych umów zlecenia, wyjaśniam jak następuje.  Zgodnie z...

Dofinansowania z ZFŚS wczasów pracowników.

W odpowiedzi na email, w którym zwrócono się z prośbą o poradę prawną dotyczącą dofinansowania z ZFŚS wczasów pracowników zatrudnionych w instytucji kultury, w tym kwestii uwzględniania świadczenia 500 plus w ramach oceny sytuacji materialnej osoby uprawnionej do...

Zalecenia Dyrekcji dotyczące obowiązków pracowniczych.

W odpowiedzi na wiadomość email dotyczącą zaleceń, jakie otrzymali podczas zebrania pracownicy Muzeum, wyjaśniam jak następuje.  W kontekście poinformowania pracowników Muzeum, że zmieniły się „zadania statutowe muzeum” i „muzeum musi się do tych zmian...