Układy zbiorowe pracy

Dla kogo układ zbiorowy jest zawierany? Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) – dalej k.p., układ zbiorowy pracy może być zawarty: dla wszystkich pracowników zatrudnianych przez pracodawcę (pracodawców) dla...

Niedopuszczalne zachowanie w miejscu pracy !

I. Mobbing 1. Zgodnie z treścią art. 943 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. W myśl art. 943 § 2 k.p. mobbing oznacza...

Okolicznościowe zwolnienia od pracy 

I. Zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej – art. 1481 k.p. 1. Zgodnie z treścią art. 1481 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) – dalej k.p., pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy,...