Czas pracy w instytucjach kultury – wybrane aspekty.

Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej znajdują się regulacje...

Spór zbiorowy – wybrane aspekty.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 123 t.j.) reguluje problematykę wszczynania i prowadzenia sporów zbiorowych. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń...