Pismo z MRPiPS

W odpowiedzi na wystąpienie Przewodniczącej Federacji ZZPKiS w sprawie zwołania posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów przy MKiDN otrzymaliśmy wsparcie ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękujemy pani Minister...

Radosnych Świąt!

Dzielenie się święconym jajkiemMaria Konopnicka Zadzwoniły już dzwony,dzień nastał wesoły.Pod święconym pieczywemuginają się stoły. Leży jajko święcone,malowane farbami –– kto też dzisiaj tym jajkiembędzie dzielił się z nami? A więc ojciec i matka –– oni pierwsi...

II posiedzenie ZDZ

Na podstawie § 24 ust. 9 Statutu Federacji, Prezydium ZDZ zwołało II posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych, które odbyło się w dniu 18 marca 2024r. o godz. 12.00 w siedzibie FZZPKiS przy ul. Żelaznej 67 lok. 66. Zaplanowany porządek obrad obejmował : Otwarcie...

Szkolenie – FZZPKiS+COZZ+ UNI MEI

W dniach 17 i 18 marca 2024r. odbyło się w biurze Federacji szkolenie na temat organizowania związków zawodowych, które poprowadził Mariusz Skrzypek z Centrum Organizowania Związków Zawodowych, profesjonalny rekruter i organizator. Członkowie władz FZZPKiS poznali...

8 marca – Dzień Kobiet

Ósmego marca marcowy wiatr, z odświętną miną do miasta wpadł. Wszedł do kwiaciarni przed ósmą tuż, i kupił bukiet z tysiąca róż. I na przystanku przystanął wiatr, i każdej Pani podawał kwiat! WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA...

Posiedzenie Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych RDS

Dnia 6 marca 2024r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się posiedzenie  Zespołu  problemowego  ds.  Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczyła przewodnicząca FZZPKiS. Proponowany...