Ulga podatkowa dla związkowców

Ulga podatkowa dla związkowców z tytułu wpłaconych składek członkowskich . Od 1 stycznia 2022 r. podatnik może odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. W znowelizowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 9 czerwca...

VIII Posiedzenie Prezydium ZDZ

30 stycznia 2023 r. odbyło się VIII Posiedzenie Prezydium ZDZ, które przebiegało według następującego porządku obrad: Otwarcie posiedzenia, powitanie zebranych. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie Protokołu z VII Posiedzenia Prezydium ZDZ. Sprawozdanie z...

Nasi Delegaci na X Kongres OPZZ

W dniach 15 – 16 grudnia 2022 r. w Ożarowie Mazowieckim odbył się X Kongres OPZZ, podczas którego dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Porozumienia. Przewodniczącym OPZZ na lata 2022 – 2027 został Piotr Ostrowski. GRATULUJEMY!!!! Federację ZZPKiS...

Życzenia Świąteczno – Noworoczne!

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą Agnieszka Lachcik Przewodnicząca Federacji ZZPKiS wraz z pracownikami Biura