II posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 20 listopada 2023r. odbyło się, w siedzibie Federacji, II posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które przebiegło wg następującego porządku: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.06.2023r.  3. Wybór...

110-lecie ZGIERSKIEJ KSIĄŻNICY 1913-2023

15 listopada 2023r., na zaproszenie p. Doroty Abramczyk, Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki im. Bolesława Prusa w Zgierzu, Przewodnicząca FZZPKiS uczestniczyła w obchodach 110-lecia ZGIERSKIEJ KSIĄŻNICY. Podczas uroczystości Agnieszka Lachcik wręczyła...

1 i 2 listopada, Święto Zmarłych

Wspominamy wszystkich zmarłych członków Federacji ZZPKiS. Odeszli, ale nadal pozostają w naszej pamięci. KAŻDEMU KIEDYŚAutor: WISŁAWA SZYMBORSKA Każ­de­mu kie­dyś ktoś bli­ski umie­ra,mię­dzy być albo nie byćzmu­szo­ny wy­brać to dru­gie.Cięż­ko nam uznać, że to fakt...

Pismo do organizatorów instytucji kultury.

Podczas I posiedzenia Prezydium ZDZ podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do pracodawców i organizatorów instytucji kultury w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2024 rok niezbędnych środków finansowych na dotacje celowane nie tylko na utrzymanie obiektów, w których...

Akademia Organizowania c.d.

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS Agnieszka Lachcik została zakwalifikowana do udziału w dniach 18-19 października 2023r. w drugiej części szkolenia „Akademia Organizowania”, zorganizowanego przez OPZZ, COZZ oraz Fundację Friedrich-Ebert-Stiftung. Szkolenie ma na celu...

14 X Dzień Nauczyciela

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć” Janusz Korczak Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom składam podziękowania oraz przekazuję wyrazy uznania za dotychczasową pracę pedagogiczną i wychowawczą, za kształtowanie postaw...