10 czerwca o godz. 11 w Warszawie rozpocznie obrady X Zjazd Związków Członkowskich Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Przez 2 dni obradować będą Delegaci desygnowani przez związki członkowskie Federacji.