II posiedzenie ZDZ

Na podstawie § 24 ust. 9 Statutu Federacji, Prezydium ZDZ zwołało II posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych, które odbyło się w dniu 18 marca 2024r. o godz. 12.00 w siedzibie FZZPKiS przy ul. Żelaznej 67 lok. 66. Zaplanowany porządek obrad obejmował : Otwarcie...

40 lat minęło…

15 lutego 1984 roku Komitet Założycielski zarejestrował w Sądzie Wojewódzkim Miasta Stołecznego Warszawy Statut Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.  GENEZA POWSTANIA – KRÓTKI RYS HISTORYCZNY 1. Początki  Pierwsze związki...