1 października – Międzynarodowy Dzień Muzyki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki wszystkim wykonawcom – artystom muzykom – życzymy wielu sukcesów zawodowych, kreowania z pasją wspaniałych interpretacji dzieł muzycznych oraz godnego wynagrodzenia za pracę. Słuchaczom natomiast życzymy...

Nowo wybrane władze Federacji ZZPKiS!

Zgromadzenie Delegatów Związkowych : Agnieszka Lachcik – przewodnicząca FZZPKiS (szk. art.) / Prezydium ZDZ Dorota Abramczyk – wiceprzewodnicząca FZZPKiS (domy kult.) / Prezydium ZDZ Krzysztof Kubasik – wiceprzewodniczący FZZPKiS (inst. art.) /...