W dniu 17 sierpnia 2023r. Prezydium ZDZ podjęło uchwałę o przystąpieniu do „Porozumienia w sprawie powołania Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Publicznej, złożonego z organizacji zrzeszonych  w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, działających w szeroko pojętej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych” oraz uczestnictwa przedstawicieli Federacji w dniu 15 września 2023r. w manifestacji w Warszawie.

Uchwała Nr 2/E Prez. ZDZ/23

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 17.08.2023 r.

Działając na podstawie § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu FZZPKiS Prezydium ZDZ uchwala co następuje: 

§ 1

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki przystępuje do „Porozumienia w sprawie powołania Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Publicznej, złożonego z organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, działających w szeroko pojętej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych”.

§ 2

Członkowie organizacji zrzeszonych w Federacji wezmą udział w dniu 15 września 2023 r. w Warszawie w manifestacji szeroko rozumianej budżetówki i sfery finansów publicznych.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

Za uchwałą        –   5  głosów 

Przeciwko          –   0      „

Wstrzymało się  –   1      „

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS

Agnieszka Lachcik