Kontakt

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
ul. Żelazna 67 / 66; 00-871 Warszawa
www.fzzpkis.pl
Nr. KRS 0000122711

konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146
REGON 001095681
NIP 526-000-15-07

Biuro:
czynne codziennie w godzinach 8.30 – 15.30

Sekretariat:
Urszula Wieczorek
tel. 22 629 85 80; 798 408 365
e-mail: federacja@fzzpkis.pl 

Dział finansowy:
Danuta Świsłowska
tel. 22 621 43 81
e-mail: fzzpkis2@wp.pl  

Przewodnicząca:
Agnieszka Lachcik
tel. 798 910 479
e-mail: lachcik@fzzpkis.pl

Porady prawne:
Krzysztof Lisowski
tel. 22 621 43 81
e-mail: federacja@fzzpkis.pl 
dyżuruje w piątki w godzinach 9.00 – 13.00