Władze

Agnieszka Lachcik – Przewodnicząca FZZPKiS          Szkol. Art. (Kraków)

Jerzy Doliński – Wiceprzewodniczący FZZPKiS          Inst. Art. (Bydgoszcz)