Władze

Agnieszka Lachcik – Przewodnicząca FZZPKiS          Szkol. Art. (Kraków)

Dorota Abramczyk – Wiceprzewodnicząca FZZPKiS  Domy Kult. (Zgierz)

Krzysztof Kubasik – Wiceprzewodniczący FZZPKiS    Inst. Art. (Poznań)