Serwis informacyjny

Nr 2-3 (416) luty – marzec 2024 r.

W numerze wybrane zagadnienia:

  • Życzenia!
  • Wystąpienie do Ministra KiDN o wznowienie funkcjonowania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów.
  • Wystąpienie do Burmistrza Miasta Ciechocinek wzywające władze miasta do podjęcia działań naprawczych w MCK w Ciechocinku.
  • 40 lat minęło…
  • Uchwała Prezydium ZDZ w spr. przyjęcia do Federacji Związku Zawodowego Pracowników Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
  • Uchwała Prezydium ZDZ dot. zwołania II posiedzenia ZDZ.
  • Sprawozdania z posiedzeń Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.
  • Notatka z posiedzenia Komisji CEA.
  • LABOR LEX: Okolicznościowe zwolnienia od pracy.
  • Kronika związkowa (styczeń – luty 2024)