Serwis informacyjny

Nr 10-12 (414) październik-listopad-grudzień 2023r.

W numerze wybrane zagadnienia:

  • Życzenia świąteczne
  • Wystąpienie do Organizatorów instytucji kultury w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2024r. na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
  • Odpowiedzi na pismo Przewodniczącej FZZPKiS. 
  • Propozycje postulatów do nowego rządu, przesłane do OPZZ.
  • Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę zasad rozliczania i wypłacania wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe z przyczyn nie leżących po stronie nauczyciela.
  • Uchwały Prezydium ZDZ dot. przyznania odznak honorowych FZZPKiS.
  • Gratulacje z okazji Jubileuszu Zgierskiej Książnicy.
  • LABOR LEX: Porady prawne. Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego.
  • Kronika związkowa (wrzesień – październik – listopad 2023.