Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

Agnieszka Lachcik – Przewodnicząca Prezydium ZDZSzkol. Art. (Kraków)
Dorota Abramczyk – Wiceprzewodnicząca Prezydium ZDZDomy Kult. (Zgierz)
Krzysztof Kubasik Wiceprzewodniczący Prezydium ZDZInst. Art. (Poznań)
Małgorzata PawłowskaBiblioteki (Turek)
Romuald RykiertMuzea (Kraków)
Renata OpalaKinematogr. (Warszawa)