Porady prawne

Porad prawnych udziela Radca Prawny Mecenas Magdalena Kossakowska

Czy pracodawca może zmusić pracownika do natychmiastowego podpisania porozumienia zmieniającego? Czy pracownik ma prawo wynieść takie porozumienie poza Biuro Spraw Pracowniczych, żeby je przeczytać i zastanowić się? Czy w razie niepodpisania porozumienia zmieniającego chronieni członkowie zarządu związku zawodowego mogą być zwolnieni z pracy?

Odnosząc się do kwestii poruszonych w powyższym pytaniu należy wskazać, że pracodawca nie może zmusić pracownika do podpisania porozumienia...

czytaj dalej