Jak założyć związek zawodowy

Jeśli zdecydowałeś(-aś) się na społeczną działalność związkową, a w Twojej instytucji nie ma organizacji związkowej lub istniejąca Ci nie odpowiada, powinieneś:

 • zebrać co najmniej 10 koleżanek i kolegów;
 • powołać Komitet Założycielski związku zawodowego, zrzeszającego pracowników Twojego zakładu pracy, w liczbie od 3 do 7 osób;
 • opracować statut i uchwalić go;
 • w ciągu 30 dni od uchwalenia statutu złożyć wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do KRS (wpis wolny jest od opłat);
 • po rejestracji sądowej dokonać z członkami związku wyboru członków organów statutowych;
 • powiadomić pracodawcę o istnieniu związku zawodowego wraz z określeniem jego liczebności, ma to znaczenie przy ustalaniu reprezentatywności i innych uprawnień  związkowych.

Dokumenty potrzebne do rejestracji związku zawodowego:

 • Protokół z zebrania założycielskiego związku zawodowego;
 • Lista obecności;
 • Uchwała o utworzeniu związku zawodowego;
 • Statut;
 • Uchwała o przyjęciu Statutu;
 • Uchwała o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • KRS-W20: Wniosek o rejestrację podmiotu w KRS (FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA);
 • KRS-WF: Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • KRS-WK: Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze  przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dokumenty dotyczące zarejestrowania związku należy złożyć we właściwym terytorialnie Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 30 dni od daty zebrania grupy założycielskiej.

Po rejestracji w Sądzie Związek otrzyma Nr KRS, Nr REGON, Nr NIP, co pozwoli na założenie związkowego konta bankowego.

Po założeniu konta bankowego należy w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla siedziby Związku, złożyć formularz NIP-8 (obowiązująca wersja formularza do pobrania na stronie: https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ ).