W dniu 15 września 2023r. ulicami Warszawy przeszedł „Marsz Gniewu” , w którym wzięli udział pracownicy szeroko pojętej sfery finansów publicznych. Związkowcy domagali się :

🔴 podwyżek o co najmniej 20% z wyrównaniem od 1 lipca 2023 r. oraz podwyżek o co najmniej 24% od 1 stycznia 2024 r.,
🔴 corocznego realnego wzrostu wynagrodzeń w całym sektorze usług publicznych,
🔴 systemowych rozwiązań w zakresie kształtowania płac,
🔴 zapobiegania zwiększaniu się dysproporcji w wynagrodzeniach pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym.

W proteście uczestniczyli również przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Federacji ZZPKiS.