Wszystkie organizacje związkowe zapraszamy do wzięcia udziału w akcji solidarnościowej, mającej na celu wsparcie pracowników instytucji kultury w walce o odzyskanie praw do tzw. trzynastki poprzez wysłanie do ustawodawców załączonego poniżej wzoru listu. Dziękujemy!

GODNE PŁACE W KULTURZE!