Dnia 12 lutego 2024 roku odbyło się II posiedzenie Prezydium ZDZ, w którym uczestniczyli wszyscy jego członkowie oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Prezydium ZDZ i KR.
 2. Powitanie i przedstawienie zaproszonego gościa – organizatora z Centrum Organizowania Związków Zawodowych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Prezentacja na temat organizowania związków zawodowych, założenia i cele rozpoczynającego się projektu.
 5. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia Prezydium ZDZ.
 6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej za okres X 2023 – I 2024.
 7. Plan działania na 2024r.
 8. Informacja z wykonania preliminarza budżetowego za ubiegły rok, ankiety i składki członkowskie.
 9. Sytuacja finansowa – wynagrodzenia pracowników biura i impresariatu, podwyżki należnych opłat, wysokość składki członkowskiej.
 10. Relacja z II posiedzenia KR. 
 11. Sprawy wniesione.
 12. Zakończenie obrad

Na początku spotkania, organizator Mariusz z Centrum Organizowania Związków Zawodowych, przedstawił założenia i cele projektu realizowanego przez Federację we współpracy z COZZ, z funduszy pozyskanych od UNI MEI. Kilkumiesięczne starania Przewodniczącej Federacji, mające na celu uzyskanie środków finansowych na szkolenie w zakresie organizowania związków zawodowych i pozyskiwania nowych członków, zostały zwieńczone sukcesem. Rozpoczął się I etap projektu, polegający na szkoleniu władz Federacji.