Dnia 17 kwietnia 2023 r. odbyło się IX Posiedzenie Prezydium ZDZ, w którym wzięło udział 4 jego członków oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Spotkanie przebiegło wg następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z VIII Posiedzenia Prezydium ZDZ.
  4. Sprawozdanie z działalności Federacji za okres II 2023 – IV 2023.
  5. Ocena szkolenia związkowego (16.04.2023 r.).
  6. X Zjazd: stan przygotowań, podjęcie uchwały w sprawie kwalifikacji Delegatów zgłoszonych przez uprawnione związki członkowskie.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Zakończenie obrad.