Zgromadzenie Delegatów Związkowych :

Agnieszka Lachcik – przewodnicząca FZZPKiS (szk. art.) / Prezydium ZDZ

Dorota Abramczyk – wiceprzewodnicząca FZZPKiS (domy kult.) / Prezydium ZDZ

Krzysztof Kubasik – wiceprzewodniczący FZZPKiS (inst. art.) / Prezydium ZDZ

Małgorzata Pawłowska (biblioteki) / Prezydium ZDZ

Arkadiusz Korniejuk (biblioteki)

Joanna Szymczak-Ryczel (biblioteki)

Szymon Malczewski (biblioteki)

Agata Ceglewska (domy kult.)

Anna Sroka (domy kult.)

Renata Opala (kinematogr.) / Prezydium ZDZ

Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej (szk. art.)

Romuald Rykiert (muzea) / Prezydium ZDZ

Witold Grela (muzea)

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Doliński – przewodniczący (inst. art.)

Leszek Sibila – wiceprzewodniczący (muzea)

Monika Kosakowska (domy kult.)

Renata Tomkiewicz-Hanusiak (szk. art.)

Grzegorz Kuran (biblioteki)