W dniu 1 czerwca Przewodnicząca Federacji ZZPKiS uczestniczyła w obchodach 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów. W imieniu władz i członków FZZPKiS Agnieszka Lachcik złożyła jubilatom serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych osiągnieć w działalności związkowej, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń, powodzenia w pielęgnowaniu tradycji. Podziękowała również Przewodniczącej ZZP za dotychczasową, wieloletnią współpracę, a w dowód uznania odznaczyła p. Czesławę Sońtę medalem-plakietką – „Zasłużony dla Związku”.