W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pismo Agnieszki Lachcik Przewodniczącej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wzrost niskich płac pracowników instytucji kultury poprzez objęcie ich zaplanowanymi przez rząd 20% podwyżkami wynagrodzeń. Pismo adresowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska zostało przekierowane do Zastępcy Dyrektora Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.