Podczas I posiedzenia Prezydium ZDZ podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do pracodawców i organizatorów instytucji kultury w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2024 rok niezbędnych środków finansowych na dotacje celowane nie tylko na utrzymanie obiektów, w których prowadzona jest działalność kulturalna, i podwyżki wynikające ze wzrostu płacy minimalnej, ale także na zwiększenie wynagrodzeń pozostałym, zarabiającym niewiele więcej, pracownikom instytucji kultury.