28 grudnia 2023r. Przewodnicząca FZZPKiS wystosowała pismo do:

  • Premiera RP Donalda Tuska
  • Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego
  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza

z prośbą o objęcie pracowników instytucji kultury, zaplanowaną przez rząd, 20% podwyżką wynagrodzeń.

Godne płace w kulturze!