W odpowiedzi na wystąpienie Przewodniczącej Federacji ZZPKiS w sprawie zwołania posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów przy MKiDN otrzymaliśmy wsparcie ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękujemy pani Minister Agnieszce Dziemianowicz-Bąk oraz panu Podsekretarzowi Stanu Sebastianowi Gajewskiemu za przesłanie pisma do MKiDN, popierającego nasze starania o wznowienie dialogu społecznego i reaktywowanie działalności TZB ds. Kultury i Mediów w ramach Rady Dialogu Społecznego .