19 grudnia 2023r. Zarządy Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej i Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność złożyły wspólne pismo do Ministra KiDN Bartłomieja Sienkiewicza z prośbą o objęcie pracowników Biblioteki Narodowej 20% podwyżką.
Federacja ZZPKiS popiera starania związków członkowskich o poprawę warunków pracy i płacy pracowników instytucji kultury.