Warning: Undefined array key "file" in /home/platne/fzzpkispl/public_html/fzzpkis2022/wp-includes/media.php on line 1723

Warning: Undefined array key "file" in /home/platne/fzzpkispl/public_html/fzzpkis2022/wp-includes/media.php on line 1723

Dnia 1 września br. Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował w Warszawie pikietę pod hasłem „Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza!” Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki popiera działania związkowców zrzeszonych w ZNP, którzy protestują z następujących powodów :

✅ mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje – 3690 zł brutto dla początkującego nauczyciela,

✅ państwo nie ceni nauczycieli. Dosłownie. Dzisiaj pensja początkującego jest tylko o 90 zł wyższa od płacy minimalnej,

✅ kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca,

✅ pogarszają się warunki nauki i pracy w oświacie, na polskich uczelniach i w placówkach badawczych,

✅ brakuje nauczycieli, a będzie gorzej, bo starzeje się obecna kadra,

✅ mamy dość złych reform i ich skutków,

✅ zależy nam na naszych uczniach i uczennicach oraz studentach i studentkach i wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat,

✅ chcemy edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku, z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów,

✅ chcemy edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników, edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą,

✅ chcemy edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości, edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej, edukacji równych szans,

✅ „rządy, które pozwalają na pauperyzację nauczycielek i nauczycieli oraz obniżanie ich społecznego i zawodowego prestiżu, w bezpośredni sposób narażają na niebezpieczeństwo przyszłość swoich narodów” („25 lekcji o edukacji i demokracji”).