Biblioteka Narodowa w Helsinkach

W ramach unijnego projektu UNI MEI „Sprawiedliwa transformacja w sektorze występów na żywo i sektorze audiowizualnym” Przewodnicząca FZZPKiS brała udział w warsztatach w Helsinkach w dniach 4–6 czerwca 2024 r., podczas których uczestnicy wymieniali doświadczenia i dobre praktyki w zakresie kluczowych kwestii, mających wpływ na ww. sektory. Szczególny nacisk został położony na negocjacje zbiorowe i sposób, w jaki proces ten uwzględnia transformację sektora.

Program rozpoczął się 4 czerwca po południu i obejmował dyskusje w grupach fokusowych, uzupełniające badania.

Kolejnego dnia zostały zaprezentowane wstępne wyniki badań nad sprawiedliwą transformacją w sektorze wykonań na żywo i audiowizualnym. Odbyły się panele dyskusyjne, dotyczące organizowania i angażowania freelancerów, poprawy zdrowia i bezpieczeństwa na ekranie i za nim, i na scenie (sesje grup roboczych), jak również szkolenie w zakresie reagowania na zmieniające się potrzeby sektora.

W ostatnim dniu warsztatów zebrani omawiali następujące tematy :

  • wpływ sztucznej inteligencji na pracę w przemyśle rozrywkowym,
  • skrócenie czasu pracy – poprawa życia zawodowego,
  • nowe otoczenie – nowe strategie? Układy zbiorowe po covidzie.