W odpowiedzi na prośbę wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina, dotyczącą zaopiniowania wniosku pracodawców – dyrektorów instytucji artystycznych, należących do Konferencji Teatrów Muzycznych i Operowych – w sprawie przywrócenia praw emerytalnych tancerzom, które wpłynęło do Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, przewodnicząca Federacji ZZPKiS Agnieszka Lachcik wystosowała pismo wspierające ww. inicjatywę. Opinia została utworzona na podstawie argumentów przedstawionych po konsultacji z tancerzami przez przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Teatru Wielkiego w Poznaniu i wiceprzewodniczącego FZZPKiS Krzysztofa Kubasika.