W dniach 6 i 7 maja Przewodnicząca FZZPKiS uczestniczyła w odbywającym się w Paryżu seminarium szkoleniowym „Wzmocnienie potencjału w sektorze występów na żywo – informacje praktyczne”, które jest częścią projektu realizowanego wspólnie przez europejskich partnerów społecznych (Pearle*, FIA, FIM i UNI MEI). Program wydarzenia skupia się na negocjacjach zbiorowych i technikach negocjacyjnych.

Zajęcia odbywają się według następującego planu:

6 maj

1. Wprowadzenie do projektu i seminarium.

2. Mapowanie układów zbiorowych pracy i inicjatyw partnerów społecznych w sektorze występów na żywo – prezentacja wyników badań.

3. Dobre praktyki w dialogu społecznym – sesja panelowa.

4. Szkolenie z zakresu zintegrowanego stylu negocjacji:

  • Kiedy negocjujemy? Co się sprawdza i jakie są wyzwania?
  • Przegląd procesu negocjacyjnego i jego faz.
  • Odkrycie klasycznych pułapek w negocjacjach i sposobów radzenia sobie z nieporozumieniami.

7 maja

1. Kontynuacja szkolenia dotyczącego zintegrowanego stylu negocjacyjnego

  • Odpowiedzi na konkretne pytania i wyzwania.
  • Zarys praktycznych narzędzi komunikacji i procesów.
  • Kultura, uprzedzenia i negocjacje.

2. Wnioski i dalsze kroki.

Projekt zorganizowany został przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.