Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 kwietnia 2024r. zmarła Jadwiga Orłowska, wieloletnia Przewodnicząca Regionalnego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych w Ostrołęce, kierowniczka Działu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce.

Funkcję Przewodniczącej Związku pełniła od lat 80-tych do 2019 roku. Była niezwykle ciepłą, uczynną, serdeczną i pracowitą osobą, wspierającą członków Związku, którym wielokrotnie służyła swoją pomocą i doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów pracowniczych.

Za dokonania w działalności związkowej została odznaczona licznymi odznaczeniami, m.in.: Zasłużony Działacz Kultury oraz złotą honorową odznaką Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki. 

W imieniu Przewodniczącej oraz wszystkich członków Federacji ZZPKiS składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i współpracownikom.

R.I.P.