Dnia 7 czerwca odbyło się w siedzibie Federacji ZZPKiS spotkanie Przewodniczącej Agnieszki Lachcik i Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Kubasika z posłanką na Sejm RP p. Marceliną Zawiszą. W spotkaniu uczestniczyli również : doradca prawny FZZPKiS Krzysztof Lisowski oraz Przewodnicząca Międzypowiatowego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych przy MBP w Koninie Magdalena Mrozik-Żyła.

Przedstawiciele związków zawodowych wręczyli p. Posłance petycję zawierającą postulaty Federacji skierowane do decydentów, dotyczące poprawy warunków pracy i płacy pracowników w instytucjach kultury oraz omawiali sposoby rozwiązania wskazanych problemów występujących w sektorze kultury.

Podziękowali również za złożenie interpelacji poselskiej w sprawie wznowienia działalności Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów oraz podjęcie inicjatywy dotyczącej nowelizacji ustawy w sprawie przywrócenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w postaci trzynastej pensji dla pracowników sfery finansów publicznych.

Dziękujemy!