W dniu 9 października 2023r., w siedzibie Federacji ZZPKiS, miało miejsce spotkanie Przewodniczącej FZZPKiS Agnieszki Lachcik i Przewodniczącego Rady Branży OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” Michała Lewandowskiego z przedstawicielami Zarządu Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej: Przewodniczącą – Agnieszką Tulik, Wiceprzewodniczącą – Dorotą Chojecką oraz Sekretarzem – Fryderykiem Rozenem.

Podczas spotkania omówiono niektóre problemy pracowników Biblioteki Narodowej:

  • dyskryminację płacową starszych, posiadających długoletni staż pracy pracowników BN w stosunku do nowo zatrudnionych, rozpoczynających pracę młodych pracowników,
  • niskie, na poziomie płacy minimalnej zarobki pracowników, bez względu na wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
  • brak transparentnych, sprawiedliwych zasad oceny pracy i wynagradzania zatrudnionych,
  • redukcję załogi,
  • poszerzanie zakresu obowiązków pracownikom bez przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za zwiększony wymiar pracy.

Zebrani zastanawiali się nad podjęciem stosownych działań mających na celu poprawę sytuacji w Bibliotece Narodowej, oraz w innych bibliotekach publicznych, w których dochodzi do podobnych nieprawidłowości .