Na podstawie :

  • Uchwały Prezydium Zgromadzenia Delegatów FZZPKiS z dnia 27.08.2012 roku
  • Powołania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2012 r. do uczestnictwa w Komisji d/s Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców z dniem 10 września 2012 r.
  • Uchwały Prezydium Zgromadzenia Delegatów FZZPKiSz z dnia 24.11.2014 roku

zostałem powołany na stałego członka Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców i Artystów jako przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

W skład Komisji na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9.03.1999 r. wchodzą:

1. jako członkowie stali:

a) podsekretarz stanu MKIDN jako jej przewodniczący

b) przedstawiciel MPiPS jako zastępca przewodniczącego

c) przedstawiciel ZUS

d) przedstawiciel FZZPKiS

e) przedstawiciel Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność”

f) przedstawiciel Związków Zawodowych Stowarzyszonych w „Forum”

2. jako członkowie nie stali – przedstawiciele właściwych stowarzyszeń zrzeszających twórców lub artystów

W 2022 r. uczestniczyłem w 6 posiedzeniach Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców i Artystów w następujących terminach:

31.01. –   posiedzenie w formie zdalnej w związku z pandemią Covid 19

31.03. – posiedzenie stacjonarne

07.06. – posiedzenie stacjonarne

07.07.- posiedzenie stacjonarne 

22.09. – posiedzenie stacjonarne 

16.11. – posiedzenie stacjonarne

Komisja rozpatrzyła łącznie 13 wniosków z następujących „grup zawodowych”:

1. architektów ​– 1 wniosek

2. artystów ​– 0 wniosków

3. filmowców​ – 0 wniosków

4. fotografików – 0 wniosków

5. literatów ​– 1 wniosek

6. muzyków ​– 5 wniosków

7. plastyków ​– 3 wnioski

8. twórcy ludowi – 2 wnioski

W trakcie posiedzeń członkowie komisji omawiali przedłożone przez twórców i artystów dokumenty potwierdzające czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej. Następnie Komisja zatwierdzała wnioski w formie decyzji uznającej działalność za twórczą i artystyczną z ustaleniem daty jej rozpoczęcia.

Sylwester Wieczorkowski