​Uprzejmie informuję, że 8 lutego 2023 r. reprezentowałam Federację Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki w zebraniu zorganizowanym przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Zebranie dotyczyło:

1. dopłat do czesnego dla nauczycieli w I semestrze roku 2022/2023,

2. nagród Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz burs artystycznych.

Ad 1. Dopłaty do czesnego dla nauczycieli – złożono 75 wniosków. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Kwota dofinansowania do form dokształcania w pierwszym semestrze wyniosła 90%.

Ad 2. Do nagród Dyrektora CEA złożono 110 wniosków z okazji jubileuszy szkół. Pozytywnie rozpatrzono 82 wnioski, negatywnie 28 wniosków. Komisja postanowiła przyznać: 14 nagród I stopnia oraz 68 nagród II stopnia.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych działających w szkołach artystycznych.

​​​​​​Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej