W dniach 17 i 18 marca 2024r. odbyło się w biurze Federacji szkolenie na temat organizowania związków zawodowych, które poprowadził Mariusz Skrzypek z Centrum Organizowania Związków Zawodowych, profesjonalny rekruter i organizator.

Członkowie władz FZZPKiS poznali różne metody zrzeszania nowych związkowców oraz możliwości skutecznego wykorzystywania narzędzi stosowanych w działaniach na rzecz polepszania warunków płacy i pracy. W czasach niskiego uzwiązkowienia istnieje pilna potrzeba ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności w temacie organizowania i powiększania liczebności organizacji związkowych. Dziękujemy sponsorowi szkolenia – UNI MEI, oraz Mariuszowi i COZZ za współpracę i możliwość treningu.
Z niecierpliwością czekamy na kontynuację!