Od 1 stycznia 2022 r. podatnik może odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. W znowelizowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 9 czerwca 2022 r. ustalono limit odliczenia wpłaconych składek w wysokości 500 zł. Pierwszego odliczenia od dochodu składek na związki zawodowe będzie można dokonać w rozliczeniu rocznym za 2022 r.

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. 

Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł. Nowy wzór formularza PIT-11 obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika, podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać: 

  • dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, 
  • nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, 
  • tytuł i datę wpłaty,
  • kwotę wpłaconych składek.