Odpowiadając na wiadomość email z prośbą o wyjaśnienie kwestii, czy zarząd związku zawodowego ma prawo umieszczać na Facebooku skany korespondencji z dyrekcją, dotyczącej ogólnych spraw wszystkich pracowników i funkcjonowania instytucji (a nie indywidualnych spraw poszczególnych osób), wyjaśniam jak następuje. 

Nawet jeśli korespondencja dotyczy wyłącznie ogólnych spraw wszystkich pracowników i funkcjonowania instytucji kultury, związek zawodowy nie powinien umieszczać na Facebooku skanów korespondencji z dyrekcją. 

Pracodawca przekazując pismo związkowi zawodowemu wychodzi z założenia, że zawarte w nim informacje nie będą następnie ujawnione publicznie, ale pozostaną do wiadomości adresatów pisma. Ujawnianie korespondencji prowadzonej z pracodawcą może prowadzić w określonych przypadkach do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, bądź naruszać dobra osobiste pracodawcy. Należy również pamiętać o konsekwencjach prawnych związanych z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności wynikających z art. 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781 t.j.)

W mojej ocenie organizacja związkowa może natomiast uzgodnić z pracodawcą, by ten oznaczał dokumenty mogące być ujawnione do publicznej wiadomości, w tym na Facebooku. Wówczas wyeliminowane byłoby ryzyko, że ujawnione zostaną informacje przeznaczone tylko do wiadomości związku zawodowego, nie zaś do nieokreślonej grupy osób. Ponadto, związek zawodowy może na podstawie korespondencji z pracodawcą opracować informację, która będzie mogła zostać opublikowana, przy czym w tym przypadku również należy zachować dużą ostrożność w ocenie, jakie informacje mogą zostać ujawnione.

Z poważaniem

Magdalena Kossakowska 

radca prawny